SKALBART, EFFEKTIVT, SNYGGT OCH REPRODUCERBART

Tanken är att komma fram till en konstruktion som gör att man lätt kan uppgradera gamla skrotfärdiga träningscyklar till moderna minikraftverk. De ska fungera ensamma och samtidigt kunna byggas ihop till en större enhet – ett Cykelkraftverk.

Man kan se det hela från två synvinklar: Antingen bygger man ett Cykelkraftverk för att driva något på en plats där det inte finns el, eller där det finns el man inte tycker att man ska behöva använda, eller så gör man om träningscyklarna i ett gym till kraftverk för att ta tillvara på svettets kraft.

Vårt koncept täcker såklart in båda varianterna!

Redan nu finns en fullt fungerande prototyp som vi kallar Prototyp 1 som finns beskriven här nedanför. Nu finns även Prototyp 1.5 klar och ytterligare en förbättrad och kraftfullare version är nästan färdig. Allteftersom utvecklingen går framåt kommer det också presenteras. Tanken är sen att publicera beskrivningar och ritningar så kunskapen om att skapa sitt eget Cykelkraftverk kan spridas.


Prototyp i verkstad – foto © 2011 Frida Skogh

PROTOTYP 1
Hugo har gjort underverk med hjälp av sina elektronikkunskaper.
Cykeln har fått elektronik som automatiskt styr strömmen från en generator direkt till lasten (det man vill driva med cykeln) eller till att lagras i ett batteri om man cyklar fortare än vad som behövs för stunden. Batteriet hjälper samtidigt till att jämna ut spänningen till lasten om man cyklar för sakta eller ojämnt.

Elektroniken är byggd uteslutande av återanvända komponenter från bland annat kasserade mikrovågsugnar.

Enligt mätningar ger Prototyp 1 en medeleffekt på ca 50W (med en otränad testcyklist). Det räcker till att driva t ex en strömsnål Laptop. – En bra början!

PROTOTYP 1.5

Samma funktioner som ovan, men förbättrat och med panel för manuell manövrering.

Prototyp 2.0


Prototyp 2.0 hanterar kraften från två cyklar, laddar batterier och levererar 240 V växelspänning, som i vanliga vägguttag. Spännings- och laddningsregulatorer sitter i en gemensam enhet för båda cyklarna (bilden). Detta är en mycket bra utgångspunkt för den stora Cykelbio-anläggningen. Observera att i princip varenda komponent och del är återvunnen från någon skrotad elektronikpryl eller apparat.

Comments are closed.