VARFÖR INTE TA TILLVARA PÅ ALL DEN ENERGI SOM BARA GÅR UPP I RÖK NÄR FOLK PLÅGAR SIG I GYM RUNT OM I VÄRLDEN?

EN LITEN TANKE HAR LETT TILL ETT STORT PROJEKT. Idén är att med hjälp av återanvänt material skapa mobila kraftverk som genererar mer – lokalproducerad el, kultur och miljömedvetenhet.

Pilotprojektet blir att konstruera och bygga Sveriges första Cykelkraftverk och med hjälp av det driva en hel biograf – en Cykelbio. Det blir vårt Proof of Concept och första tillfälle att visa upp en prototyp i större skala. Målet är att detta ska ske innan sommaren.


Vi behöver vänner som hjälper och stödjer oss – Köp en biobiljett till premiären!

Vi behöver fler gamla träningscyklar att ge nytt liv – Har du en på väg till tippen? Hör av dig!

Comments are closed.